Робота за стандартами НАССР

      ТОВ “Запорізький лікувально-фармацевтичний альянс” – одна з перших компаній в Україні, яка освоїла при нципи роботи за європейськими стандартами на харчових підприємствах згідно системи НАССР.

     Сучасні підприємства харчової промисловості сьогодні висувають особливі вимоги до безпеки харчової продукції (сировини). Точно через це ще в 60-х роках XX століття була розроблена система НАССР, яка застосовується на підприємствах, що виробляють харчові продукти, а також виробників обладнання та упаковки для них. Невідхільне дотримання вимог НАССР безпосередньо пов’язано з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, до яких відносяться дезинфекція, дератизація та дезінсекція.

     Усі роботи, виконані нашими співробітниками, сертифіковані. Наш персонал регулярно підвищує свій професійний рівень, проходячи спеціальну підготовку, що дозволяє нам гарантувати якість виконаних робіт та санітарно-гігієнічну безпеку підприємств. Підтвердженням цьому є багатий досвід успішного проходження аудитів на харчових підприємствах, де роботи з дезінфекції, дератизації та дезінсекції проводилися нашою компанією.

      Для довідки.

     HACCP (Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnts – аналіз ризиків і критичні контрольні точки) – це європейський стандарт ідентифікації, оцінки та контролю небезпечних факторів харчової сировини, технологічних процесів та готової продукції. Впровадження, підтримка та сертифікація системи НАССР здійснюється для країн Європейського Союзу та держав пострадянського простору.